Fundusze unijne

Projekty dofinansowane z RPO WM 2007-2013

baner-rpo-Sheepla-1024x133

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

„Sheepla Cross-border”

dla rozwoju Mazowsza

Beneficjent: Sheepla Spółka Akcyjna
Całkowita wartość projektu – 921 270,00 zł
Wartość dofinansowania – 359 280,00 zł
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu
Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości

Głównym celem przedsięwzięcia jest wzrost konkurencyjności i potencjału innowacyjnego firmy Sheepla S.A. na rynku krajowym i międzynarodowym, jej dynamiczny rozwój prowadzący do zwiększenia dochodów oraz rentowności.Cel ten został zrealizowany poprzez poszczególne cele szczegółowe:
1. Rozbudowa platformy Sheepla o funkcjonalności do zarządzania procesem logistycznym dla przesyłek trans granicznych – Sheepla cross-border.

2. Wdrożenie 2 nowych usług i 2 udoskonalonych usług logistycznych z wykorzystaniem funkcjonalności Sheepla cross-border.

Cele szczegółowe zostały osiągnięte dzięki niniejszej inwestycji, która obejmuje zakup wartości niematerialnych i prawnych – oprogramowania oraz licencji. Sheepla cross-border w warstwie aplikacji jest rozwinięciem obecnej platformy Sheepla, natomiast w warstwie biznesowej opiera się na innowacyjnym procesie logistycznym, obsługującym przesyłki transgraniczne. Dzięki tak zaplanowanemu działaniu nasza firma oferuje dwie nowe usługi:

1. Obsługa przesyłek cross-border dla e-commerce – usługa przeznaczona szczególnie dla sklepów internetowych polegająca na dostawie przesyłek wysyłanych zagranicę (do wskazanych poniżej 10 krajów Unii Europejskiej).

2. Obsługa zwrotów cross-border dla e-commerce – usługa przeznaczona szczególnie dla sklepów internetowych, polegająca na umożliwieniu automatycznego zwrotu przesyłek przez klientów, którzy zgłaszają reklamację lub odstępują od zakupu. Usługa będzie dostępna dla zakupów dostarczonych z Polski do Unii Europejskiej.

Termin realizacji projektu: do końca lipca 2015r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu

ue